Zawiadomienie o regatach

 1. Regaty odbędą się 19  września 2020 r. na Zalewie Zegrzyńskim.
 2. Organizatorem Regat jest YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 
 3. Miejsce regat – Ośrodek YKP WARSZAWA,  Jadwisin
 4. Regaty rozegrane będą w klasach: Omega, T, T2, Tango i Turystycznej-Amatorskiej zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2017-2020, przepisami klasowymi, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem. Klasy niewyszczególnione w zawiadomieniu mogą startować po wcześniejszym zgłoszeniu się do Organizatora.
 5. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia do zawodów. 
 6. Oświadczenie COVID-19 – do podpisania przez wszystkich członków załogi.
 7. Jacht powinien posiadać ubezpieczenie OC oraz znaki identyfikacyjne na żaglu.
 8. Przewiduje się rozegranie 4 wyścigów w tym jeden wyścig długodystansowy „O błękitną wstęgę YKP WARSZAWA”. 
 9. Regaty zaliczane są do cyklu Żeglarskiego Grand Prix Warszawy. 
 10. Zgłoszenia zawodników do regat przyjmowane będą na drukach dostarczonych przez organizatora w dniu 19.09.2020 r. od godz. 9:00 do godz. 10:30.
 11. Wpisowe do regat w wysokości 50,00 zł od jachtu oraz 20,00 zł. od osoby. 
 12. Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 19.09.2020 r. o godz. 10:45, start do pierwszego wyścigu przewidziany jest na godz. 11:30. Harmonogram wyścigów podany zostanie podczas odprawy sterników. Zakończenie imprezy planowane jest 19.09.2020 r. około godz. 17:00 – 18:00  (w zależności od ilości przeprowadzonych wyścigów).
 13. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za spowodowaną szkodę wynikając z udziału w regatach.
 14. W czasie regat będą obowiązywać procedury związane z zagrożeniem COVID-19, warunkiem uczestnictwa w zawodach będzie pisemne Oświadczenie pełnoletnich zawodników do ich przestrzegania.

Sędzia Główny
Mirosława Paluszkiewicz