Zawiadomienie o regatach

1. Regaty odbędą się w dniach 7 – 8.09.2019r. na Zalewie Zegrzyńskim. 


2. Organizatorem Regat jest Stowarzyszenie Klasy Tango 


3. Miejsce regat – Port Jachtowy KS SPÓJNIA, Nieporęt.


4. Regaty rozegrane będą w klasach: T, T2 i Tango zgodnie z MPRŻ 2017-2020, przepisami klasowymi, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem. Klasy niewyszczególnione w zawiadomieniu mogą startować po wcześniejszym zgłoszeniu się do Organizatora. 


5. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia do zawodów. 


6. Jacht powinien posiadać ubezpieczenie OC oraz znaki identyfikacyjne na żaglu. 


7. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów w tym jeden wyścig długodystansowy 

„Memoriał Witka Wasilewskiego”. Przy rozegraniu czterech i więcej wyścigów, najgorszy wynik będzie odrzucony. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum jednego wyścigu.

 
8. Regaty zaliczane są do cyklu Żeglarskiego Grand Prix Warszawy. 


9. Zgłoszenia zawodników do regat przyjmowane będą na drukach dostarczonych przez organizatora w dniu 16.06.2018 r. od godz. 9:30 do godz. 10:00. 


10. Wpisowe do regat w wysokości 60,00 zł od jachtu oraz 20,00 zł. od osoby. 


11. Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 16.06.2018 r. o godz. 10:30, start do pierwszego wyścigu przewidziany jest na godz. 11:30. Harmonogram wyścigów podany zostanie podczas odprawy sterników. Zakończenie imprezy planowane jest w dniu 17.06.2018 r. około godz. 15:00. 

12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za spowodowaną szkodę wynikając z udziału w regatach.

Sędzia Główny

Jacek Paluszkiewicz