Zawiadomienie

 1. Regaty odbędą się w dniu  26-27.09.2020 r. na Zalewie Zegrzyńskim. 
 2. Organizatorem Regat jest STOWARZYSZENIE KLASY TANGO.
 3. Miejsce regat – KS SPÓJNIA,  Nieporęt.
 4. Regaty rozegrane będą w klasach: T, T1, T2, Tango zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2017-2020, przepisami klasowymi, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem.
 5. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia. 
 6. Jacht powinien posiadać ubezpieczenie OC oraz znaki identyfikacyjne na żaglu.
 7. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów w tym jeden wyścig długodystansowy- Memoriał Witka Wasilewskiego.
 8. Regaty zaliczane są do cyklu Żeglarskiego Grand Prix Warszawy.
 9. Zgłoszenia zawodników do regat przyjmowane będą na drukach dostarczonych przez organizatora w dniu 20.09.2020 r. od godz. 9:30 do godz. 10:30. 
 10. Wpisowe do regat w wysokości 100,00 zł od jachtu. 
 11. Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 26.09.2020 r. o godz. 10:30, start do pierwszego wyścigu przewidziany jest na godz. 11:30. Zakończenie imprezy planowane jest około godz. 16:00. 
 12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za spowodowaną szkodę wynikając z udziału w regatach.

STOWARZYSZENIE KLASY TANGO