21-22 września 2019 r.

Zawiadomienie


1. Regaty odbędą się w dniach  21 – 22.09.2019 r. na Zalewie Zegrzyńskim. 


2. Organizatorem Regat jest WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO REGATOWE 


3. Miejsce regat – KS SPÓJNIA,  Nieporęt


4. Regaty rozegrane będą w klasach: T, T2, Tango zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2017-2020, przepisami klasowymi, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem. Klasy niewyszczególnione w zawiadomieniu mogą startować po wcześniejszym zgłoszeniu się do Organizatora.


5. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia do zawodów. 


6. Jacht powinien posiadać ubezpieczenie OC oraz znaki identyfikacyjne na żaglu. 


7. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów w tym jeden wyścig długodystansowy. 

8. Regaty zaliczane są do cyklu Żeglarskiego Grand Prix Warszawy. 


9. Zgłoszenia zawodników do regat przyjmowane będą na drukach dostarczonych przez organizatora w dniu 21.09.2019 r. od godz. 9:30 do godz. 10:30. 


10. Wpisowe do regat w wysokości 60,00 zł od jachtu oraz 20,00 zł. od osoby. 


11. Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 21.09.2019 r. o godz. 10:30, start do pierwszego wyścigu przewidziany jest na godz. 11:30. Harmonogram wyścigów podany zostanie podczas odprawy sterników. Zakończenie imprezy planowane jest   w dniu 22.09.2019 r. około godz. 15:00. 

12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za spowodowaną szkodę wynikając z udziału w regatach.

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO REGATOWE