ZAPROSZENIE NA TRENING – REGATOWY w 70-tą rocznicę KLUBU SPORTOWEGO SPÓJNIA WARSZAWA
 1. Trening – regatowy odbędzie się w dniach: 01-02.06.2019.
 2. Trening odbędzie się w Bazie Regatowej Spójni Warszawa.
 3. Regaty są zaliczane do Grand Prix Warszawy.
 4. Regaty zostaną rozegrane w klasach: , T2, Tango.
 5. Regaty odbędą się według przepisów:
  • MPRŻ 2017 – 2020,
  • zasad zawartych w przepisach WTR 2014,
  • klas,
  • instrukcji żeglugi i niniejszego zawiadomienia
 6. Zgłoszenie do regat w porcie: 01.04.2019 od godz. 9:00 do 10:30.
 7. Odprawa sterników: 11:00.
 8. Przewidywane jest sześć wyścigów, po rozegraniu jednego wyścigu regaty uznane będą za rozegrane.
 9. Kategoria regat „C”.
 10. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonanych lub niewykonanych przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 11. Jachty startujące w regatach muszą posiadać OC związane z regatami.
 12. Odpowiedzialny za organizację regat:

  GRZEGORZ GUZOWSKI 501 353 148