ORGANIZATOR: WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

1. Regaty odbędą się w dniach 5-6.09.2020
2. Bazą regat jest Baza Regatowo Szkoleniowa w Nieporęcie.
3. Regaty są zaliczane do Grand Prix Warszawy.
4. Regaty zostaną rozegrane w klasach : T, T-1,  T-2,  TANGO. Minimum jachtów w klasie ustala się na cztery. 
5. Biuro regat:  Baza Regatowo Szkoleniowa Nieporęt ul. Wojska Polskiego 3
6. Zgłoszenie do regat:  w dniu 05.09.2020 od godz.9.00 do godz.10.00

Sternik jachtu zgłaszający się do regat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenie do regat /na druku organizatora/.
Aktualne ubezpieczenie OC jachtu na okoliczność regat.

7. Do kontroli sprzętu będą wydelegowani KONTROLERZY SPRZĘTU.
8. Regaty odbędą się według przepisów:
– ISAF 2017- 2020
– PZŻ 2017-2020,
– WTR 2014,
– klas,
– instrukcji żeglugi i niniejszego zawiadomienia o regatach.
9. Otwarcie regat  odbędzie się w dniu 5.09.2020 o godz.11.00
10. Odprawa sterników  godz. 11.15
11. Start do pierwszego wyścigu  podany będzie na odprawie.
12. Przewidywane jest rozegranie sześciu wyścigów. Po rozegraniu jednego wyścigu regaty  uznane będą za ważne.
13. Kategoria regat „ C”
14. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.  Żadna z czynności wykonanych lub niewykonanych przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
15. Wpisowe do regat wynosi 100 zł od jachtu i 20 zł od członka załogi.
16. Kontakt: Jacek Kotkiewicz 602 39 54 68,  GRZEGORZ GUZOWSKI tel. 501 353 148