Trening regatowy odbędzie się w dniach: 12-13.09.2020

 1. Trening odbędzie się w Bazie Regatowej Spójni Warszawa
 2. Regaty są zaliczane do Grand Prix Warszawy
 3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, Tango
 4. Regaty odbędą się według przepisów:
  – MPRŻ 2017 – 2020
  – zasad zawartych w przepisach WTR 2014
  – klas
  – instrukcji żeglugi i niniejszego zawiadomienia
 5. Zgłoszenie do regat w porcie w dniu 12.09.2020, od godz. 9:00 do 10:30
 6. Odprawa sterników w dniu 12.09.2020 o godz. 11:00
 7. Przewidywane jest sześć wyścigów, po rozegraniu jednego wyścigu regaty uznane będą za rozegrane.
 8. Kategoria regat „C”
 9. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonanych lub niewykonanych przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 10. Jachty startujące w regatach muszą posiadać OC związane z regatami.
 11. Wpisowe: 100PLN za jacht i 20 PLN za członka załogi.

ORGANIZATOR: GRZEGORZ GUZOWSKI, tel: 501 353 148