MISTRZOSTWA WARSZAWY JACHTÓW KABINOWYCH

ORGANIZATOR WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

 1. Regaty odbędą się w dniach 2-3.09.2023
 2. Bazą regat będzie Baza Regatowo Szkoleniowa Klubu Sportowego Spójnia Warszawa w Nieporęcie. Slipowanie jachtów możliwe jest za odpłatnością w Porcie Jachtowym Nieporęt lub innych miejscach nad Jeziorem.
 3. Biuro regat: Baza Regatowo Szkoleniowa Klubu Sportowego Spójnia Warszawa w Nieporęcie.
 4. Regaty są zaliczane do Grand Prix Warszawy.
 5. Regaty zostaną rozegrane w klasach : T-2, TANGO, Omega. Minimum jachtów w klasie ustala się na cztery. Klasy nie wymienione w zawiadomieniu winny zgłosić chęć uczestnictwa na 14 dni przed regatami.
 6. Zgłoszenie do regat: w dniu 2.09.2023 od godz.9.00 do godz.10.00
  Sternik jachtu zgłaszający się do regat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: Zgłoszenie do regat /na druku organizatora/.
  Aktualne ubezpieczenie OC jachtu na okoliczność regat.
 7. Regaty odbędą się według przepisów:
  – PRŻ 2021-2024, klasowych, regulaminu WTR
  – instrukcji żeglugi i niniejszego zawiadomienia o regatach.
 8. Otwarcie regat odbędzie się w dniu 2.09.2023 o godz.11.00
 9. Odprawa sterników godz. 11.15
 10. Start do pierwszego wyścigu podany będzie na odprawie.
 11. Przewidywane jest rozegranie pięciu wyścigów. Po rozegraniu jednego wyścigu regat uznane będą za ważne.
 12. Kategoria regat „ C”
 13. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonanych lub niewykonanych przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 14. Wpisowe do regat wynosi 130 zł od jachtu i 30 zł od członka załogi.
 15. Kontakt: Jacek Kotkiewicz 602 39 54 68