PUCHAR SAILING LEGIA

17-18 czerwca 2023 r.

Zawiadomienie

 1. Regaty odbędą się w dniach  17-18.06.2023 r. na Zalewie Zegrzyńskim.
 2. Organizatorem Regat jest Sailing Legia.
 3. Miejsce regat – Sailing Legia, Zegrze.
 4. Regaty rozegrane będą w klasach: T, T2, Tango zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2021-2024, przepisami klasowymi, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem.
 5. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia.
 6. Jacht powinien posiadać ubezpieczenie OC oraz znaki identyfikacyjne na żaglu.
 7. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów.
 8. Regaty zaliczane są do cyklu Żeglarskiego Grand Prix Warszawy.
 9. Zgłoszenia zawodników do regat przyjmowane będą na drukach dostarczonych przez organizatora w dniu 17.06.2023r. od godz. 9:30 do godz. 10:00.
 10. Wpisowe do regat w wysokości 100,00 zł od jachtu i 20,00zł od osoby.
 11. Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 17.06.2023 r. o godz. 10:30, start do pierwszego wyścigu przewidziany jest na godz. 11:30. Zakończenie imprezy planowane jest 18.06.2023r. około godz. 16:00.
 12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
  Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za spowodowaną szkodę wynikając z udziału w regatach.

ORGANIZATOR

SAILING LEGIA