Stowarzyszenie
Adres:
02-495 Warszawa Ursus, ul. Prawnicza 88
NIP:522-25-35-388
Regon:016237824
Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej nr. poz. 93

Adres e-mail:
jacek.paluszkiewicz@wp.pl

Telefon (Jacek Paluszkiewicz):
+48 609 442 424

Adres do korespondencji:
05-820 Piastów ul. Powstańców Warszawy 2
Telefon:(022) 723-37-33
Fax:(022) 723-37-33

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Wyszkowie nr rach.: 68 89310003 0731 7017 2000 0001