Jadwisin 14-15 września 2019 r.

Zawiadomienie o regatach


1. Regaty odbędą się w dniach  14 – 15.09.2019 r. na Zalewie Zegrzyńskim. 


2. Organizatorem Regat jest YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 


3. Miejsce regat – Ośrodek YKP WARSZAWA,  Jadwisin


4. Regaty rozegrane będą w klasach: Omega, T, T2, Tango i Turystycznej-Amatorskiej zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2017-2020, przepisami klasowymi, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem. 

Klasy niewyszczególnione w zawiadomieniu mogą startować po wcześniejszym zgłoszeniu się do Organizatora.


5. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia do zawodów. 


6. Jacht powinien posiadać ubezpieczenie OC oraz znaki identyfikacyjne na żaglu. 


7. Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów w tym jeden wyścig długodystansowy 

„O błękitną wstęgę YKP WARSZAWA”. 

8. Regaty zaliczane są do cyklu Żeglarskiego Grand Prix Warszawy. 


9. Zgłoszenia zawodników do regat przyjmowane będą na drukach dostarczonych przez organizatora w dniu 14.09.2019 r. od godz. 9:00 do godz. 10:30. 


10. Wpisowe do regat w wysokości 60,00 zł od jachtu oraz 20,00 zł. od osoby. 


11. Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 14.09.2019 r. o godz. 10:45, start do pierwszego wyścigu przewidziany jest na godz. 11:30. Harmonogram wyścigów podany zostanie podczas odprawy sterników. Zakończenie imprezy planowane jest w dniu 15.09.2019 r. około godz. 15:00. 

12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za spowodowaną szkodę wynikając z udziału w regatach.

                                                                                        Sędzia Główny

                                                                                Mirosława Paluszkiewicz