23-24 września 2023 r.

Trening-regaty

Zawiadomienie


1. Regaty odbędą się w dniach  23-24.09.2023 r. na Zalewie Zegrzyńskim.


2. Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Klasy TANGO.


3. Miejsce regat – KS SPÓJNIA, Nieporęt.


4. Regaty rozegrane będą w klasach: T2 i Tango zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2021-2024, przepisami klasowymi, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem.


5. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia.


6. Jacht powinien posiadać ubezpieczenie OC oraz znaki identyfikacyjne na żaglu.


7. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów, w tym 1 wyścig długodystansowy o Memoriał Witka Wasilewskiego.

8. Regaty zaliczane są do cyklu Żeglarskiego Grand Prix Warszawy.


9. Zgłoszenia zawodników do regat przyjmowane będą na drukach dostarczonych przez organizatora w dniu 23.09.2023r. od godz. 9:30 do godz. 10:00.


10. Wpisowe do regat w wysokości 100,00 zł od jachtu i 30,00zł od osoby.


11. Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 23.09.2023 r. o godz. 10:30, start do pierwszego wyścigu przewidziany jest na godz. 11:30. Zakończenie imprezy planowane jest 24.09.2023r. około godz. 16:00.

12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za spowodowaną szkodę wynikając z udziału w regatach.

                                                                    ORGANIZATOR

                                                            Stowarzyszenie Klasy TANGO